בתמונה מרשימה זאת ניתן לראות בבירור את הפתח של דרכי הדמעות בעפעף התחתון

פתח דרכי הדמעות