OCT: בדיקת הדמייה לגלאוקומה - גלאוקומה וקטרקט, פרופ' איתן בלומנטל | גלאוקומה וקטרקט, פרופ' איתן בלומנטל

OCT: בדיקת הדמייה לגלאוקומה

מהי בדיקת OCT

המילה OCT הינה קיצור של טכנולוגיה משוכללת ביותר המשמשת להדמיית הרשתית.  OCT הינו קיצור של: Optical Coherence Tomography.  בדיקה זאת מאפשרת למפות את מבנה ועובי הרשתית שבתוך העין של כל אחד מאיתנו, מבלי לסכן או לפגוע בתפקוד העין.  בדיקת הדמייה זאת אינה כוללת קרינה כלשהי, ובעצם מבוססת על גלי אור שמוקרנים לכיוון הרשתית וחוזרים חזרה למכשיר, וכך מתקבלת איפורמצינ מדוייקת על עובי שכבות הרשתית.  ניתן לתרגם אינפורמציה זאת למידע שיענה על השאלה: האם סובלת עין זאת מגלאוקומה, ומה מידת הנזק שנגרם לעין עד כה.

חשוב לציין כי בדיקות הדמיה בשאלה של גלאוקומה מבוצעות כחלק מאיסוף אינפורמציה על מצב העין, ויחד עם הלחץ התוך-עיני, מראה עצב הראיה ומידת נזק בבדיקת שדה-הראיה, יכולים ביחד לתת מושג על שתי השאלות החשובות: האם העין חולה בגלאוקומה, ומה מידת הנזק באותן עיניים שידוע כבר כי הן חולות בגלאוקומה.

במקביל לבדיקת OCT ניתן לבצע גם בדיקות GDx או HRT שאף הן בדיקות הדמייה מקובלות לגלאוקומה.  הפופולריות של טכנולוגיית ה OCT נובעת הן מהדיוק המתקבל בבדיקה, והן מכך שהמכשיר נפוץ ביותר במרפאות עיניים מכיוון שאתו המכשיר נמשמש ככלי עבודה בסיסי במרפאת רשתית.

משך הבדיקה הינו דקות ספורות, שבהן מתבקש הנבדק להניח את ראשו על המשענת, בדומה למבוצע בבדיקת הרופא, ואז מוקרן אור בלתי נראה דרך האישון כדי למפות את מבנה הרשתית ועובי השכבות המרכיבות את הרשתית.  לרוב מורחבים האישונים של הנבדקים טרם הבדיקה, מכיוון שהבדיקה הירה ומדוייקת יותר כאשר האישונים מורחבים.

במידה והופנית לבדיקה זאת בהקשר לגלאוקומה, תקבל בסיום הבדיקה CD שבתוכו צרובות תוצאות הבדיקה.  תוצאות אלו הן בעצם מספר רב של קבצים שכל אחד מהם הינו תמונה.  רוב התמונות הינן חתכים ברשתית, ומקצת התמונות עשויות להדגים את עובי הרשתית באיזור המקולה (מרכז הראיה).  קובץ אחד מכיל תדפיס המסכם את מכלול הנתונים בבדיקה הרלוונטים לגלאוקומה, וזהו עמוד צבעוני במיוחד המכיל כמות גדולה של מספרים.

פענוח בדיקת OCT

אתה (או את) וודאי מסוקרנים להבין מקצת מהאינפורמציה הצבעונית והסבוכה שמופיעה בתדפיס זה.  לא פשוט ללמוד להבין את התדפיס לעומק, וגם רופאי עיניים נזקקים לשנים של נסיון כדי להפנים את הניואנסים הדקים בתוצאות הבדיקה.  מאידך, בלינקים הבאים שיועלו בעתיד הקרוב לאתר אנסה, בעזרת סרטונים שבהם אעבור על מספר תדפיסים כאלו, להמחיש לכם כיצד מתבונן רופא עיניים המתמחה בגלאוקומה בתדפיסים, ומה ההוא עשוי ללמוד מהתוצאות של בדיקות אלו.  מיותר לציין כי הדגמה זאת מטרתה לספק את סקרנותכם, וחלילה לא לטעת בכם את ההרגשה כי נפתח פה "בית-ספר" שיכשיר אתכם במשך 5 דקות כיצד לאבחן גלאוקומה בעזרת בדיקות הדמייה מתוחכמות.

וכמובן, שיהיה לכם רק בריאות…

 השתלות שיניים    אביזרי בטיחות לבית