פרופ' בלומנטל מתעד את פרטי הניתוח בסיומו

פרופסור בלומנטל עובר לרמב”ם